Periyodik aylık bakım için firmamız sözleşme yapmaktadır. Bu sözleşme dahilinde bakımını üstlendiğimiz asansörün bakımı ayda  bir defa yapılmaktadır. Bunun dışında ay içerisinde olabilecek arızlar ( sayısal miktarı önemli değil) aylık periyodik bakım bedeli kapsamında olup ücretsiz yapılmaktadır. Periyodik bakım; asansörün, minimum arıza yapmasını temin etmek, deformasyonu önlemek, emniyet ve güvenlik açısından sürekli kontrolde tutmak, emniyetle çalışmasını sağlamak, tüm fonksiyonlarının işler halde olmasını temin etmektir. Periyodik bakım dökümanı, yapılan işlemler ve takılan parçaları fatura etmekte olup bir suret her bakımda ilgili kişiye bırakılmaktadır.

 

Asansör Bakımı ve Onarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Asansör servis ve bakımını yapacak firma yönetmelikte belirtilen şartlara uygun, yetki belgeli asansör firması olmalıdır.
 • Asansör bakım sözleşmesi yapılırken asansörün bakım süreleri ve bakım sürecinde yapılacak çalışmalar sözleşmede yer almalıdır.
 • Asansör bakımı ve servisi yapılırken,  asansör firma yetkilisinin yanında bina görevlisi de refakat etmeli ve yapılan işleri gözlemlemelidir.
 • Yapılan servis işleminden sonra asansör bakım formu bina görevlisi tarafından karşılıklı olarak imzalanmalıdır.
 • Asansörün değiştirilen parçaları bina yetkilisine teslim edilmeli
 • Asansör Kuyusunun, asansör kabinin üst kısmı ve makina dairesi temizlenmeli
 • Her bakımda asansörün kapı kilitleri kontrol edilmeli
 • Asansör kapı camlarında kırık ya da çatlama olup olmadığı kontrolü edilmeli
 • Asansör raylarının yağlanması yapılmalı
 • Paraşüt fren sisteminin kontrol edilmeli
 • Makine motorunun yağ seviyesine bakılmalı eksikse yağ seviyesi tamamlanmalı
 • Kat ve kabin butonları test edilmeli
 • Regülatörler, asansörün halatları kontrol edilmeli
 • Asansör kabin içindeki güvenlik düğmelerinin çalışır durumda oldukları test edilmelidir.