• Asansör servis ve bakımını yapacak firma yönetmelikte belirtilen şartlara uygun, yetki belgeli asansör firması olmalıdır.
  • Asansör bakım sözleşmesi yapılırken asansörün bakım süreleri ve bakım sürecinde yapılacak çalışmalar sözleşmede yer almalıdır.
  • Asansör bakımı ve servisi yapılırken,  asansör firma yetkilisinin yanında bina görevlisi de refakat etmeli ve yapılan işleri gözlemlemelidir.
  • Yapılan servis işleminden sonra asansör bakım formu bina görevlisi tarafından karşılıklı olarak imzalanmalıdır.
  • Asansörün değiştirilen parçaları bina yetkilisine teslim edilmeli, Asansör Kuyusunun, asansör kabinin üst kısmı ve makina dairesi temizlenmeli
  • Her bakımda asansörün kapı kilitleri kontrol edilmeli, Asansör kapı camlarında kırık ya da çatlama olup olmadığı kontrolü edilmeli
  • Asansör raylarının yağlanması yapılmalı, Paraşüt fren sisteminin kontrol edilmeli
  • Makine motorunun yağ seviyesine bakılmalı eksikse yağ seviyesi tamamlanmalı, Kat ve kabin butonları test edilmeli
  • Regülatörler, asansörün halatları kontrol edilmeli, Asansör kabin içindeki güvenlik düğmelerinin çalışır durumda oldukları test edilmelidir.